Publicaties

Wil je meer weten over Humanitas? Op deze pagina vind je publicaties met veel informatie over ons werk en onze manier van werken.

Factsheet

In ons factsheet 2017  vind je een overzicht met feiten en cijfers over Humanitas. Een handig hulpmiddel om snel kennis te maken met ons en onze activiteiten.

Ontmoet Humanitas-boekje

In het Ontmoet Humanitas-boekje leggen we kort uit wie we zijn en wat we doen.

Humanitas-magazine

In het Humanitas-magazine Van Mens Tot Mens staan interessante artikelen over het werk van Humanitas, bijvoorbeeld in de vorm van interviews met vrijwilligers en deelnemers, opiniƫrende stukken en praktische tips. Het magazine heeft steeds een thema als onderwerp en leent zich daardoor uitstekend als bewaarnummer. Vanaf maart 2017 verschijnt Van Mens Tot Mens als online magazine.

Humanitas online magazine maart 2017 - Themanummer over vluchten en opnieuw beginnen

Humanitas-magazine maart 2017 - Themanummer over vluchten en opnieuw beginnen

Humanitas-magazine mei 2016 - Themanummer over verlies

Humanitas-magazine november 2015 - Themanummer over opgroeien

Humanitas-magazine mei 2015 - Jubileumnummer 70 jaar Humanitas

Humanitas-magazine november 2014 - Themanummer over Thuisadministratie

Humanitas-magazine juni 2014 - Themanummer over detentie

Humanitas-magazine december 2013 - Themanummer over opvoeden

Humanitas-magazine juni 2013 - Themanummer over eenzaamheid

Vrijwilligers

In de brochure Vrijwilligers doen ertoe zetten we de uitgangspunten en afspraken van ons vrijwilligersbeleid op een rij.

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze vrijwilligers en deelnemers. Lees er meer over in het privacyreglement.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers, deelnemers en beroepskrachten tevreden over ons zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we een klachtenreglement.

In de folder Als vrijwilligerswerk even te zwaar is geworden vind je informatie over de Nazorggroep van Humanitas. Deze groep biedt hulp aan vrijwilligers als het vrijwilligerswerk te zwaar is geworden.

Strategieplan

De samenleving verandert en Humanitas verandert mee. Hoe? Dat lees je in de samenvatting van ons Strategieplan voor de periode 2016-2019.

Statuten

In de statuten van Humanitas is alle informatie te vinden over doel en werkwijze van de vereniging.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen vind je een overzicht van de activiteiten en belangrijkste cijfers van Humanitas.

Jaarverslag 2016 

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Onderzoeken

Rendement Humanitas Thuisadministratie

De meerwaarde van Humanitas Wel Thuis - 2016

Humanitas Jeugdsupport- evaluatieonderzoek naar de ontwikkelingen en resultaten van het programma

Humanitas nulmeting Complexiteit van de hulpvraag