Publicaties

Wil je meer weten over Humanitas? Op deze pagina vind je publicaties met veel informatie over ons werk en onze manier van werken.

Factsheet

In ons factsheet vind je een overzicht met feiten en cijfers over Humanitas. Een handig hulpmiddel om snel kennis te maken met ons en onze activiteiten.

Ontmoet Humanitas boekje

In het Ontmoet Humanitas-boekje leggen we kort uit wie we zijn en wat we doen.

Humanitas Magazine

In het Humanitas magazine Van Mens Tot Mens staan interessante artikelen over het werk van Humanitas, bijvoorbeeld in de vorm van interviews met vrijwilligers en deelnemers, opiniĆ«rende stukken en praktische tips. 

Humanitas magazine juli 2019 - In beweging

Humanitas magazine december 2018 - De vrijwilliger

Humanitas magazine juli 2018 - Knelpunten en kansen

Humanitas magazine december 2017 - Themanummer over knelpunten en kansen

Humanitas Online magazine maart 2017 - Online Themanummer over vluchten en opnieuw beginnen

Humanitas magazine maart 2017 - Over vluchtelingen

Humanitas magazine mei 2016 - Themanummer over verlies

Humanitas magazine november 2015 - Themanummer over opgroeien

Humanitas magazine mei 2015 - Jubileumnummer 70 jaar Humanitas

Humanitas magazine november 2014 - Themanummer over Thuisadministratie

Humanitas magazine juni 2014 - Themanummer over detentie

Humanitas magazine december 2013 - Themanummer over opvoeden

Humanitas magazine juni 2013 - Themanummer over eenzaamheid

Welkom vrijwilliger

In de brochure Welkom vrijwilliger vertellen we wat je als vrijwilliger bij Humanitas kunt verwachten. Ook leggen we uit wat onze uitgangspunten zijn en welke afspraken we met onze vrijwilligers maken.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers, deelnemers en beroepskrachten tevreden over ons zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we een klachtenreglement.

In de folder Als vrijwilligerswerk even te zwaar is geworden vind je informatie over de Nazorggroep van Humanitas. Deze groep biedt hulp aan vrijwilligers als het vrijwilligerswerk te zwaar is geworden.

Voor zowel onze vrijwilligers als deelnemers hebben we gecertificeerde vertrouwenspersonen aangesteld. Bij hen kun je terecht als je te maken hebt gekregen met ongewenste intimiteiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere ongewenste omgangsvormen. Je kunt er meer over lezen in de folder Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen.

Boeken

Speciaal voor Humanitas zijn twee boekjes ontwikkeld die kinderen op een speelse manier leren hoe het is als een ouder in de gevangenis zit. Hoe leg je aan je kinderen dat je iets gedaan hebt wat niet mag? En daarom naar de gevangenis moet? Wat betekent het voor kinderen om een ouder in detentie te hebben? Deze en andere vragen komen aan bod in de boeken.

In Een mama in de gevangenis neemt Charlie het aapje een kijkje in de gevangenis. Hier ziet hij wat de moeder van Thomas allemaal doet terwijl ze in de gevangenis zit. In Altijd papa zijn korte verhalen uit het leven van een kind met zijn vader in de gevangenis te vinden.

Humanitas-vrijwilligers die werken met gedetineerde ouders en hun kinderen maken veel gebruik van deze boekjes. Ook voor ouders, begeleiders of het tijdelijke netwerk waarbinnen het kind wordt opgevangen bieden deze publicaties een aanknopingspunt om te praten over zaken waar nu nog een groot taboe op ligt.

Beide boeken kosten 8 euro en zijn te bestellen via info@humanitas.nl. Vermeld in de mail het aantal boeken dat je wil bestellen, het adres en eventueel het factuuradres.

Strategieplan

De samenleving verandert en Humanitas verandert mee. Hoe? Dat lees je in de samenvatting van ons Strategieplan voor de periode 2016-2019.

Statuten

In de statuten van Humanitas is alle informatie te vinden over doel en werkwijze van de vereniging.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen vind je een overzicht van de activiteiten en belangrijkste cijfers van Humanitas.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010
 

Onderzoeken

De meerwaarde van Humanitas Wel Thuis - 2016

Humanitas Jeugdsupport- evaluatieonderzoek naar de ontwikkelingen en resultaten van het programma

Humanitas nulmeting Complexiteit van de hulpvraag