Leden hoofdbestuur (onbezoldigd)

Profiel lid hoofdbestuur Humanitas (onbezoldigd)

Humanitas

De vereniging Humanitas is de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland voor en door leden. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen iets aan hun situatie te veranderen, ongeacht achtergrond, levensverhaal of leeftijd, omdat ze daar zelf niet in slagen. In 2020 bestaan wij 75 jaar.

Ruim 25.000 professioneel getrainde en betrokken vrijwilligers bieden steun aan meer dan 75.000 deelnemers in 81 regionale afdelingen verdeeld over 5 districten, in meer dan 800 activiteiten.

De ledenraad is het hoogste verenigingsorgaan bij Humanitas. De raad bestaat uit 25 vrijwilligers. Ook alle bestuursfuncties (hoofdbestuur, districtsbesturen en afdelings-besturen) worden bekleed door vrijwilligers.

Bij Humanitas werken we volgens vier kernwaarden:

 • Gelijkwaardigheid Onze vrijwilligers staan naast de deelnemer en nooit erboven.

 • Eigen regie Onze vrijwilligers nemen de regie niet over, maar helpen mensen zelf de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen.

 • Verantwoordelijkheid Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.

 • Vraaggericht We staan open voor de vraag naar nieuwe thema’s en spelen daarop in.

Vacatures hoofdbestuur

Wij zoeken voor 2020 twee nieuwe leden voor het hoofdbestuur (hierna HB).
Wat verwachten wij van hen? Hij of zij:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas;

 • heeft affiniteit en/of ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondsenwervende instellingen;

 • is een ervaren bestuurder en een effectief vergaderaar;

 • kan en wil graag ‘op grote lijnen’ besturen;

 • denkt creatief zonder de realiteit uit het oog te verliezen;

 • treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor;

 • kan één dagdeel in de week vrijmaken voor Humanitas.

Meer informatie over het hoofdbestuur en zijn positie binnen de vereniging vindt u op https://www.humanitas.nl/over-ons/organisatiestructuur/

Verder…

Het HB draagt collectieve verantwoordelijkheid. De leden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Wij verwachten van hen dat ze bereid zijn bepaalde functies te vervullen dan wel aandachtsgebieden voor hun rekening te nemen. Van de bestuursleden verwachten we ook dat zij bereid zijn om netwerken en relaties in te zetten die voor de vereniging relevant zijn.

Leden van het HB zijn lid van de vereniging Humanitas of worden uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden. Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit. Een derde van de leden van het HB beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring in de vereniging Humanitas.

Gezien de uitdagingen waar de vereniging voor staat, vindt het HB het wenselijk dat kandidaten ervaring hebben opgedaan in grote maatschappelijke organisaties – bij voorkeur verenigingen – en functies hebben vervuld op het terrein van (toezicht houden op) het besturen of managen van verenigingen en/of op de werkterreinen van Humanitas (inhoudelijk).

Ervaring met bestuurlijke en organisatorische vernieuwing in verenigingen en/of met vrijwilligerswerk (al dan niet bestuurlijk) bij Humanitas is een pre, evenals kennis van financiën binnen goede doelen.

Wij nodigen nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het HB in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt. Daarnaast hecht Humanitas waarde aan geografische diversiteit binnen het hoofbestuur. Vrouwelijke kandidaten uit Noord- of Oost-Nederland hebben daarom de voorkeur.

Om redenen van goed bestuur kunnen leden van het HB bij voorkeur niet tegelijkertijd afdelings- of districtsbestuurder zijn. De selectiecommissie zal in de gesprekken verder ingaan op integriteitszaken als rolvastheid en ‘dubbele-pettenproblematiek’.

Reacties ontvangen wij graag vóór 6 januari a.s. via hoofdbestuur@humanitas.nl. Heeft u nog vragen of kent u mogelijke kandidaten? Neemt u dan contact op met Ellen Uerz, bestuurssecretaris, via telefoon (020) 523 11 00. Zij kan u desgewenst in contact brengen met de voorzitter van de selectiecommissie, René Peeters.

Voor de agenda

De 1e ronde gesprekken vindt plaats in de week van 13 januari, de 2e ronde in de week van 20 januari. De definitieve kandidaten worden op 3 februari (in de avond) aan het hoofdbestuur voorgesteld. De definitieve voordracht zal aan de ledenraad worden voorgelegd op 6 maart (overdag).

Terug naar overzicht