Portefeuillehouder Financiën en Algemeen bestuurslid

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks werken ruim 18.000 vrijwilligers eraan mee om meer dan 60.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug te geven dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De landelijke vereniging Humanitas is verdeeld in 5 districten. Het district Noordwest van Humanitas omvat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en heeft 17 lokale afdelingen.

 

Onze huidige portefeuillehouder Financiën heeft aangegeven zijn werkzaamheden te willen afbouwen. Om een soepele overdracht te realiseren zoeken we daarom een: 

 

Portefeuillehouder Financiën Districtsbestuur Humanitas Noordwest

 

Het districtsbestuur bestaat momenteel uit 9 leden.

Als portefeuillehouder Financiën ben je lid van het Dagelijks Bestuur.

 

Wij verwachten het volgende van onze portefeuillehouder financiën:

  • Je hebt bestuurlijke capaciteiten en ervaring met organisaties waarin vrijwilligers en beroepskrachten actief zijn;
  • Je hebt inzicht in financiën en geldstromen, zowel intern als extern
  • Je bent belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van het district en onderhoudt contacten met de portefeuillehouders Financiën van de afdelingen van het district.
  • Je draagt - in nauw overleg met de werkorganisatie van het district - zorg voor het opstellen en bewaken van de begroting en het samenstellen van de jaarstukken in samenwerking met het districtskantoor en de afdeling Financiële Administratie van het Landelijk Bureau.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met de vereniging Humanitas.

 

Tevens zijn wij - in verband met uitbreiding van het bestuur tot het toegestane aantal - op zoek naar een

 

Algemeen bestuurslid

 

De taken van het districtsbestuur worden in onderling overleg verdeeld. Een algemeen bestuurslid wordt portefeuillehouder van één van de thema’s binnen het district en wordt contactpersoon van een (aantal) afdeling(en).

 

Van een algemeen bestuurslid verwachten wij het volgende:

  • Je hebt interesse in het werkgebied van Humanitas en affiniteit met de vereniging
  • Je hebt (liefst) bestuurlijke ervaring
  • Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband
  • Je beschikt over communicatieve vaardigheden
  • Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk

 

 

De gevraagde tijdsinvestering wordt voor de portefeuillehouder Financiën geschat op 2 dagdelen per week, waarbij flexibiliteit in werkzaamheden en werktijden verwacht wordt. De tijdsinvestering voor een algemeen bestuurslid wordt geschat op 1 dagdeel per week.

 

Bestuursfuncties bij Humanitas zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Voor informatie over Humanitas:

zie www.humanitas.nl en https://www.facebook.com/humanitasnoordwest

 

Voor informatie over de functies: via info.noordwest@humanitas sturen wij je graag een informatiepakket toe.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de sollicitatiecommissie: Bert Engel 06-51218338 of Phia Bruggink 06-51764002.

 

Je kunt je belangstelling voor deze vacatures tonen door een CV op te sturen naar info.noordwest@humanitas.nl, waarna contact met je wordt opgenomen.

 

 

Terug naar overzicht