Secretaris hoofdbestuur Humanitas (onbezoldigd)

De Vereniging Humanitas, één van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties van
Nederland, staat jaarlijks meer dan 65.000 mensen bij die het even niet alleen redden.
Onze 24.000 vrijwilligers zetten zich in voor meer dan 770 activiteiten op het
gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, daarbij
ondersteund door 400 betaalde krachten (bron: jaarverslag 2016). Regie over je eigen
leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven
met anderen zijn waarden die hierbij voorop staan. Onze vereniging is lokaal sterk
geworteld en werkt vanuit ruim 80 afdelingen en 5 districten.

Wij zoeken per februari 2018 een nieuwe secretaris van het hoofdbestuur.

Wat verwachten wij van de leden van het hoofdbestuur van Humanitas? Hij/zij:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas
 • heeft affiniteit/ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondsenwervende instellingen
 • is een ervaren bestuurder en een effectief vergaderaar
 • beschikt over vaardigheden benodigd voor het werken in collectief verband
 • deelt het vermogen en de wens ‘op grote lijnen’ te besturen
 • beschikt over een creatief denkvermogen én realiteitszin
 • treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor
 • tijdsinzet 1 dagdeel per week

Het hoofdbestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden vullen
elkaars competenties en kwaliteiten aan. Van hen wordt verwacht dat men bereid is
bepaalde functies te vervullen dan wel zekere aandachtsgebieden voor zijn/haar
rekening te nemen. Verder verwachten wij dat bestuursleden bereid zijn voor de
vereniging relevante netwerken en relaties in te zetten. Bij voorkeur zijn zij afkomstig
uit verschillende delen van het land.


Leden van het hoofdbestuur zijn lid van de vereniging Humanitas of worden
uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden. Zij delen de humanistische
uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit.


Eén derde van de leden van het hoofdbestuur dient te beschikken over aantoonbare
kennis van en ervaring in de vereniging Humanitas. Rekening houdend met 3 leidende CBF-principes (functiescheiding; bestedingscontrole, m.a.w. effectiviteit en efficiency; zorgvuldige omgang met belanghebbenden) vindt Humanitas het wenselijk dat een aantal leden van het hoofdbestuur ervaring heeft opgedaan in het bedrijfsleven en/of grote maatschappelijke organisaties en functies heeft vervuld op het terrein van:

 • juridische zaken
 • accountancy
 • de programma’s van Humanitas (inhoudelijk)
 • de politiek

of een combinatie van deze. Ervaring met bestuurlijke en organisatorische vernieuwing
in verenigingen of lobby en public affairs is een pre.


De secretaris wordt in functie benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezicht op
de uitvoering van het door de ledenraad goedgekeurde beleid en de door
hoofdbestuur en ledenraad genomen besluiten. Hij/zij zorgt met de directeur en de
ambtelijk secretaris van het hoofdbestuur voor een goede voorbereiding van de
vergaderingen van de ledenraad.

Specifiek de secretaris:

 • heeft oog voor het zijn van een vereniging met daarin de participatie van alle betrokkenen
 • is in staat praktisch en op een hedendaagse manier vorm te geven aan de verenigingsdemocratie en participatie van leden en vrijwilligers
 • heeft gevoel voor hoe zaken in een vereniging werken (organisatiesensitiviteit)
 • heeft kennis van de geldende codes goed bestuur of is bereid die te verwerven
 • is bereid en in staat om representatieve functies te vervullen.

In onderling overleg regelen voorzitter, secretaris en portefeuillehouder financiën de
functionele contacten met de directeur en de representatie van de vereniging.
Humanitas wil een levendige, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige
bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor
overleg en informatie-uitwisseling (zoals Humanitas Intranet en social media) en
ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de Humanitas-community.


Wij nodigen daarom nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het
hoofdbestuur in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de
samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt.


Reacties graag vóór 5 januari a.s. naar hoofdbestuur@humanitas.nl. Heeft u nog
vragen of kent u mogelijke kandidaten? Dan kunt u contact opnemen met Ellen Uerz,
ambtelijk secretaris van het hoofdbestuur, via (020) 523 11 00. Voor de agenda:
gesprekken vinden – zo veel mogelijk – plaats in de week van 7 januari. De definitieve kandidaten worden op 23 januari (’s avonds) aan het hoofdbestuur voorgesteld. Benoeming vindt plaats door de ledenraad op 9 februari.

Terug naar overzicht