Themadeskundige Eenzaamheid, Verlies en Detentie

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die het even niet in hun eentje redden. Mensen die bijvoorbeeld het overzicht op hun financiën kwijt zijn of wel wat hulp bij de opvoeding kunnen gebruiken. Of iemand zoeken voor een goed gesprek en om samen leuke dingen mee te doen. Onze hulp is gratis en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan niet boven maar naast de deelnemer. Samen zoeken ze naar de beste manier waarop de deelnemer weer greep op zijn leven kan krijgen. 

Voor het landelijk bureau in Amsterdam zijn wij op zoek naar een:

Themadeskundige Eenzaamheid,
Verlies en Detentie

32 uur per week

Doel van de functie

Als themadeskundige richt je je op het vertalen van landelijke (politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke) ontwikkelingen naar kansen voor de organisatie die aansluiten bij de wensen en behoeften van de vereniging. Deze vertaling gaat over scholing, kwaliteit, financiën, IT, PR en marketing ten behoeve van het beleid dat gevoerd wordt binnen de afdelingen en districten.

Je ontwikkelt en implementeert dit beleid en evalueert de resultaten en de impact (effect) van de programma’s en activiteiten. Je zorgt voor optimale kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, goede voorbeelden en initiatieven in het land.

Je draagt samen met de consulenten in de districten zorg voor de ondersteuning van de vrijwilligers en de afdelingen in het bewaken van de kwaliteit van de programma’s en activiteiten. Daarnaast vertegenwoordig je Humanitas op landelijk niveau en onderhoud je het landelijk en internationale netwerk op het terrein van Eenzaamheid, Verlies en Detentie.

Taken:

Beleidsontwikkeling

 • Fungeert als landelijk aanspreekpunt voor de thema’s Eenzaamheid, Verlies en Detentie.
 • Vertaalt lokale en regionale ontwikkelingen naar landelijk beleid. 
 • Volgt ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk terrein, analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen op relevantie voor Humanitas.  
 • Voert overleg met andere (nationale en internationale) organisaties. Vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen. Verdedigt in diverse in- en externe overlegorganen het standpunt van de organisatie. Stelt op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen, in overleg, prioriteiten in lobbydomeinen en lobbydossiers voor het beïnvloeden van beleid.

Beleidsuitvoering en kwaliteitsborging

 • Implementeert (procesmatig en inhoudelijk) en monitort activiteiten en programma’s. Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden.
 • Draagt zorgt voor de kwaliteitsborging van de programma’s met een kwaliteitskader en zorgt samen met de consulenten in de districten voor een optimale ondersteuning aan de afdelingen
 • Stuurt landelijke projecten binnen de thema’s Eenzaamheid, Verlies en Detentie inhoudelijk aan   
 • Toetst de effecten van de activiteiten en programma’s
 • Signaleert knelpunten in de uitvoering van activiteiten en kaart dit aan.

Kennisdelen

 • Signaleert maatschappelijke issues op de beleidsterreinen
 • Denkt actief mee over kennisdelen en communiceert met betrokkenen over deze thema’s
 • Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht binnen de eigen organisatie en daarbuiten;  
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties.

Wat wij vragen

 • HBO+ werk- en denkniveau.
 • Kennis van landelijke ontwikkelingen op het terrein van Eenzaamheid, Verlies en Detentie.
 • Enthousiasme en overtuigingskracht bij het implementeren van beleid- en kwaliteitsinstrumenten binnen de organisatie.
 • In staat zijn om op verschillende niveaus binnen de organisatie draagvlak te creëren en om te gaan met verschillende belangen binnen de organisatie.
 • Ondernemend in het onderhouden en bouwen aan een relevant netwerk (maatschappelijke organisaties, zorg, overheden en bedrijven) en het realiseren van kansen voor de organisatie.
 • Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden voor het optreden binnen het maatschappelijke speelveld om Humanitas en haar activiteiten te positioneren.
 • Kennis van communicatie en subsidie- en fondsenwerving en verantwoording

Wat we bieden

 • Een brede functie met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid binnen een maatschappelijk relevante en dynamische organisatie;
 • Je werkt in een gevarieerd team met fijne collega’s die werken aan de programma’s van Humanitas, de interne en externe communicatie en fondsenwerving.
 • Aanstelling in eerste instantie voor één jaar. Verlenging bij een goede beoordeling en gebleken geschiktheid;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 10. Vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering en vakantiegeld) worden uitgekeerd uit het Individueel Keuze Budget.

Solliciteren

Spreekt deze vacature je aan? Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 1 maart 2020 naar Jolan van den Broek, senior manager Programma’s en fondsenwerving, jvandenbroek@humanitas.nl onder vermelding van vacaturenummer 09.01.20. Voor vragen en/of voor meer informatie kan je ook bellen naar Durkje Sybesma, 06 83703065 op 13 én 24 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 9 maart.

Terug naar overzicht