Wat is humanisme?

Humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. ('Humanus' betekent in het Latijn 'menselijk'). Het humanisme is geen religie. Toch is het humanisme niet anti-godsdienstig. Zowel gelovigen als niet-gelovigen zijn humanist.

Het is niet precies bekend hoeveel mensen in Nederland zich humanist noemen. Naar schatting een half miljoen Nederlanders hangt de humanistische idee├źn aan

In Nederland zijn tal van humanistische organisaties actief, onder meer op het gebied van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligerswerk, uitvaartbegeleiding en mensenrechten. Een groot aantal organisaties heeft zich aangesloten bij de Humanistische Alliantie. Ook Humanitas maakt deel uit van de Humanistische Alliantie.