Staan jullie geregistreerd als ANBI?

De Vereniging Humanitas staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is vanaf die datum een wettelijke voorwaarde voor behoud van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt immers meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

De Vereniging Humanitas voldoet aan deze eisen en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens. Voor alle duidelijkheid wordt hieronder een opsomming en verwijzing gegeven:

 

 

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Victoria Rekatsinas. Telefoon: 020 - 523 11 00. Email: v.rekatsinas@humanitas.nl