Voor verwijzers

Begeleide OmgangsRegeling voor gescheiden ouders 

Gescheiden ouders verdelen de zorg- en opvoedingstaken en leggen dit vast in een omgangsregeling. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo'n regeling niet altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uit komen. Ken je zulke ouders? Verwijs ze dan door naar het programma Humanitas BOR (Begeleide OmgangsRegeling).

Wat willen we bereiken?

  • Daadwerkelijk contact met een uitwonende ouder.
  • Ouders kunnen na het realiseren van de omgangsregeling zelfstandig verder.

Voor wie is BOR Humanitas?

  • Gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen 0 en 12 jaar.
  • Ouders die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling.
  • Ouders die zich vrijwillig melden bij BOR Humanitas.
  • Ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen.

Wat kunnen cliënten van BOR verwachten?

  • Kinderen helpen met de overgang van de ene ouder naar de andere.
  • Begeleiding tijdens de omgang.
  • Zo nodig haalt/brengt de vrijwilliger van BOR de kinderen naar de afgesproken plaats.
  • De professionele coördinator begeleidt het proces van de gefaseerde omgangsopbouw en bemiddelt hierbij tussen ouders.

De vrijwilligers

Begeleiders van BOR Humanitas zijn getrainde vrijwilligers. Zij doen dit vanuit hun eigen levenservaring en betrokkenheid. Zij werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouder(s) zich vrij voelen met elkaar. Alle vrijwilligers van BOR Humanitas krijgen vooraf een training en beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie. Tijdens de werkzaamheden krijgen de vrijwilligers bijscholing via intervisie en themabijeenkomsten.

Aanmelden

Het is noodzakelijk dat beide ouders zich aanmelden bij de coördinator van het BOR Humanitas project bij in de buurt. Er kan dan een intakegesprek met de ouders volgen. Aan de begeleiding door vrijwilligers zijn geen kosten voor ouders verbonden.

Bekijk hier in welke afdelingen BOR wordt aangeboden.