Over Humanitas Chat

Soms is het moeilijk om je verhaal te vertellen aan de mensen om je heen. Misschien is het te pijnlijk of te privé. Of misschien ben je door omstandigheden je contacten verloren. De chat van Het Luisterend Oog is er voor iedereen die zich op één of andere manier geïsoleerd voelt en behoefte heeft aan contact, ongeacht levensverhaal, achtergrond of leeftijd.  Je kunt hier je verhaal kwijt door vertrouwelijk en anoniem te chatten met een vrijwilliger van Humanitas.

Je hebt een chatgesprek met een van onze goed geschoolde vrijwilligers. Is er even geen vrijwilliger beschikbaar, dan kom je in een wachtrij. Als die vol is, vragen we je om het later nogmaals te proberen.

Hoe werkt het?

Voordat je een chatgesprek begint, vragen we enkele gegevens van je. Je hoeft alleen een (schuil)naam op te geven; het hoeft dus niet je eigen naam te zijn. De andere gegevens hoef je niet in te vullen, maar kunnen wel helpen bij het chatten. Onze vrijwilligers zijn 7 dagen per week zijn online beschikbaar, ook op feestdagen. Elke dag van 14.00 tot 23.00 uur en op zondag van 11.00 tot 23.00 uur. Tot een half uur voor sluitingstijd kun je je nog aanmelden voor een chatgesprek.

Anonimiteit

Het chatten is anoniem. Dat wil zeggen dat er geen persoonsgegevens worden uitgewisseld en niemand zich zijn echte naam bekend hoeft te maken. Je kunt gebruik maken van een nickname. De vrijwilliger van Humanitas is ook anoniem.

Evaluatie

Na het chatgesprek vragen we of je een kort evaluatieformulier wilt invullen. Het is niet verplicht, maar je helpt ons zo wel bij het verbeteren van de chatgesprekken en de website.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens van het chatgesprek worden tijdelijk opgeslagen. Dit gebeurt om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen. Als wij het in belang van de kwaliteit noodzakelijk vinden, kan de inhoud van een chatgesprek door medewerkers van het chatproject onderling worden besproken. De inhoud van chatgesprekken is vertrouwelijk en wordt na een aantal weken automatisch gewist. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Doorbreken van de vertrouwelijkheid

Doorbreken van de vertrouwelijkheid kan alleen wanneer er naar aanleiding van een chatgesprek vermoedens ontstaan van ernstige strafbare feiten en/of vermoedens van gevaar voor leven, lijf of vrijheid van derden. In die (uitzonderlijke) gevallen behouden wij ons het recht voor om gegevens en gesprekken te delen met externe instanties.

Meteen chatten?

Wil je chatten? Ga dan naar de site van Het Luisterend Oog.