Over Humanitas Gezin In Balans

Welke activiteiten zijn er tijdens detentie?

  • Moeder De Gans: je krijgt informatie over zaken die spelen als je als ouder gedetineerd bent. Ben je een vader, dan zijn er groepsbijeenkomsten, begeleid door vrijwilligers. Onderwerpen zijn onder meer: hoe zie jij je rol als vader, wat zou je willen veranderen en wat zijn de wensen en behoeften van jouw kinderen? Samen geef je vorm aan het vader-kind bezoek. Jullie bedenken zelf het programma en organiseren het met elkaar.
  • Bezoekmaatjes: er wordt contact geregeld met ouders van buiten. Een bezoekmaatje met een luisterend oor. Om met jou te praten over zaken als: hoe vertel ik mijn kinderen dat ik in detentie zit, hoe houd ik het contact met mijn kinderen?
  • Het Ouder En Kind Bezoek: In de Penitentiaire Inrichting begeleiden vrijwilligers een bezoekochtend of -middag. Je kunt in de bezoekersruimte met je kinderen spelen, knutselen en praten. Vrijwilligers bereiden deze bezoekochtend samen met jou voor en zijn aanwezig tijdens het bezoek. Gezin In Balans regelt vervoersvrijwilligers om de kinderen zo nodig te halen en te brengen. Ook is er aandacht voor de band met de kinderen en de gevoelens en behoeften van jou en je kinderen.
  • IK-JIJ-WIJ-bijeenkomsten: bijeenkomsten in de laatste periode van detentie om jou bij de opvoeding te ondersteunen en je sterker te maken.
  • Gezinsmaatje: jouw kinderen krijgen hulp van een geschoolde vrijwilliger die wekelijks op bezoek gaat bij hen en bij hun (tijdelijke) verzorger. Eventuele knelpunten worden in kaart gebracht. En jouw sociale netwerk wordt ingeschakeld: kunnen zij helpen om de knelpunten te verzachten of op te lossen?

Na detentie

De Gezinsmaatjes van Gezin In Balans begeleiden ouders bij de opvoeding en het op zichzelf wonen. Want na detentie moet jij je draai weer zien te vinden bij de opvoeding. En ook een – vaak nieuw – sociaal netwerk opbouwen. Een steuntje in de rug is dus zeer welkom en belangrijk. 

Meer weten?

Wil je meer informatie, wil je je aanmelden of iemand anders aanmelden? Kijk welke Humanitas-afdelingen dit programma aanbieden.