Publicaties

Speciaal voor Humanitas zijn twee boekjes ontwikkeld die kinderen op een speelse manier leren hoe het is als een ouder in de gevangenis zit. Hoe leg je aan je kinderen dat je iets gedaan hebt wat niet mag? En daarom naar de gevangenis moet? Wat betekent het voor kinderen om een ouder in detentie te hebben? Deze en andere vragen komen aan bod in de boeken.

In Een mama in de gevangenis neemt Charlie het aapje een kijkje in de gevangenis. Hier ziet hij wat de moeder van Thomas allemaal doet terwijl ze in de gevangenis zit. In Altijd papa zijn korte verhalen uit het leven van een kind met zijn vader in de gevangenis te vinden.

Humanitas-vrijwilligers die werken met gedetineerde ouders en hun kinderen maken veel gebruik van deze boekjes. Ook voor ouders, begeleiders of het tijdelijke netwerk waarbinnen het kind wordt opgevangen bieden deze publicaties een aanknopingspunt om te praten over zaken waar nu nog een groot taboe op ligt.

Beide boeken kosten 8 euro en zijn te bestellen via info@humanitas.nl. Vermeld in de mail het aantal boeken dat je wil bestellen, het adres en eventueel het factuuradres.