Onze vrijwilligers

Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, krijg je eerst een gedegen scholing. Zo kun je gezinnen goed voorbereid helpen. Je ontvangt professionele begeleiding en ondersteuning van de coördinator van Gezinsondersteuning. Die organiseert bovendien regelmatig interessante themabijeenkomsten, waardoor je steeds verder kunt groeien in je werk. Tijdens de terugkombijeenkomsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo kun je van elkaar leren.

Herken jij je hierin?

  • Je bent zelf (pleeg)ouder, gastouder of beroepskracht of vrijwilliger in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
  • Je hebt dus ervaring met het opvoeden van kinderen.
  • Je hebt een positieve levenshouding en kunt improviseren.
  • Je hebt tijd om te luisteren en een vertrouwensrelatie op te bouwen
  • Je bent een dagdeel per week beschikbaar
  • Je kunt emotionele en praktische steun geven
  • Je benadrukt de dingen die wél goed gaan, niet wat misloopt en waarover ouders zich onzeker of machteloos voelen.
  • Je kunt het initiatief bij de ouders laten liggen; neemt niets van hen over.
  • Het contact tussen jou en het gezin vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.

Hoe word je vrijwilliger?

Na aanmelding als vrijwilliger bij Gezinsondersteuning heb je een kennismakingsgesprek met de coördinator. Daarin komen je motivatie, wensen, mogelijkheden aan de orde. In de voorbereidingscursus leer hoe je volgens Gezinsondersteuning te werk gaat. En je bereid je voor op het geven van de ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan (een) ouder(s) met een of meer kinderen. In een afrondend gesprek bespreek je hoe de cursus is gegaan en maak je afspraken over jouw inzetbaarheid in een gezin. Je helpt een gezin minimaal drie maanden. Daarna is de duur van het contact afhankelijk van de behoefte uit het gezin; soms duurt deze een jaar of langer.

Wil jij je inzetten voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar? Meld je aan bij een afdeling bij jou in de buurt.