Voor verwijzers

Home-Start biedt ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders die een steuntje in de rug en een luisterend oor kunnen gebruiken. Of behoefte hebben aan praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. De ouders ervaren weinig  steun vanuit hun omgeving. Voor hen is de vrijwilliger een tijdelijke uitbreiding van het netwerk.

Home-Start biedt opvoedondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar, vanaf 28 weken zwangerschap. In een aantal gemeenten is Home-Start ook mogelijk voor ouders met kinderen vanaf 7 jaar.

Preventief

Home-Start is een preventief programma. Het doel is kleine problemen klein te houden en niet uit te laten groeien tot zware problemen. De hulp van de vrijwilliger, die zelf ook opvoedervaring heeft, kan voorkomen dat gezinnen zwaardere – en duurdere – vormen van hulpverlening nodig hebben.

Home-Start-vrijwilligers volgen scholing, zodat ze goed voorbereid zijn op hun werk. Ze hebben veel tijd en aandacht voor de ouders en kinderen. Op die manier wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd, waardoor ouders en kinderen openstaan voor de suggesties van de vrijwilliger. Een professionele coördinator volgt en begeleidt de vrijwilliger en houdt contact met het gezin om te zien of iedereen tevreden is over het contact. Home-Start is erkend als effectieve interventie en is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wil je meer weten of iemand doorverwijzen? Ga naar de speciale Home-Start-website voor meer informatie en om te zien in welke gemeenten Home-Start wordt aangeboden.