Voor verwijzers

Gezinnen die vastlopen in een deel van de opvoeding. Die hier niet op eigen kracht uitkomen en weinig steun uit hun omgeving krijgen kunnen geholpen worden door een vrijwilliger van Home-Start+.

De vrijwilligers van Home-Start+ ondersteunen ouders en kinderen bij het doorbreken van ingesleten patronen. Ze geven tips hoe ouders op bepaald gedrag kunnen reageren, hoe ouders bepaald gedrag kunnen veranderen en hoe zij hier een actieve rol in spelen. Vrijwilligers lossen de opvoedingsvraagstukken in het gezin niet op. Zij stimuleren ze de ouders om zelf oplossingen te vinden. Zo neemt het zelfvertrouwen van ouders en kinderen toe.

Wat willen wij bereiken?

Doorstart is een preventief programma voor gezinnen met kinderen van zeven tot veertien jaar dat steun biedt bij het opvoeden. Het doel is om door de ondersteuning van doorstart zware problemen in het gezin te voorkomen. Op die manier wordt ook geld uitgespaard: doorstart voorkomt dat gezinnen zwaardere – en duurdere – vormen van hulpverlening nodig hebben.

Kwaliteitsbewaking

Een sociaal netwerk en een goede ouder-kind relatie helpen om problemen te voorkomen. De ondersteuning van Home-Start+ brengt het gezin weer in balans door dergelijke positieve factoren te versterken. De vrijwilligers hebben ervaring in het oplossen van opvoedingsvraagstukken. Ook krijgen ze een training, zodat ze goed voorbereid zijn. Ze hebben veel tijd en aandacht voor de ouders en kinderen. Op die manier wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd, waardoor ouders en kinderen open staan voor de suggesties van de vrijwilliger. Een professionele coördinator volgt en begeleidt de vrijwilliger en houdt contact met het gezin om te zien of de ondersteuning voldoet aan de kwaliteitskenmerken van Home-Start+

Voor wie is Home-Start+ bedoeld?

  • Gezinnen met één of twee ouders/opvoeders
  • Gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 7 tot 14 jaar
  • Het gezin heeft geen eigen of onvoldoende eigen sociaal netwerk
  • Er zijn geen bijzondere andere problemen, zoals bijvoorbeeld onhanteerbare psychiatrische problematiek

Verwijzen en aanmelden

Iedereen kan de aanmelding voor Home-Start+ doen, zowel de ouder als een hulpverlenende instantie. Wil je meer weten over het programma of wil je iemand doorverwijzen? Neem dan contact op met de coördinator van Home-Start+ van een Humanitas-afdeling die dit programma aanbiedt.