Humanitas Re-integratie Centra (RIC's)

Tijdens en na je detentie krijg je hulp en aandacht van Humanitas vrijwilligers in het re-integratiecentrum. Zowel binnen als buiten de gevangenis. Voor ‘n goede terugkeer in de maatschappij.

Re-integratiecentra: tijdens en na je detentie

Als (ex-)gedetineerde kun je wel wat hulp gebruiken bij je terugkeer in de maatschappij. Humanitas Re-integratiecentra maakt dat makkelijker voor je. In het Re-integratiecentrum krijg je hulp bij het regelen van zaken als wonen, werk, zorg,  inkomen, schulden en identiteitspapieren.

In elke gevangenis is een re-integratiecentrum, een ‘Binnen-Ric’, aanwezig. In het Binnen-Ric zijn computers die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven of je in te schrijven bij een woningbouwvereniging. Natuurlijk kun je op de computers ook informatie  zoeken die jij nodig hebt om na je vrijlating je leven weer op orde te krijgen.

Na je vrijlating kun je naar een ‘Buiten-Ric’ waar je verder kunt gaan met je re-integratie. Zo’n Buiten-Ric is  niet in alle steden te vinden. Bureau Nazorg van de gemeente in jouw woonplaats weet of er een Buiten-Ric is.

Zowel in het Binnen-Ric als het Buiten-Ric zijn vrijwilligers  die je kunnen helpen.  Ze helpen je bijvoorbeeld de juiste instanties te vinden. Vraag aan je mentor of casemanager  hoe je een afspraak kunt maken om een Ric te bezoeken.

Over Humanitas Re-integratiecentra

Het is fijn als je re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Vrijwilligers van Humanitas helpen je. In het re-integratiecentrum – zowel Binnen-Ric als Buiten-Ric – kun je hulp krijgen bij het regelen van zaken als wonen, werk en zorg. Onze vrijwilligers helpen je ook de juiste instanties te vinden. Lees verder

Onze vrijwilligers

Wil jij een (ex-)gedetineerde helpen met de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij? In het re-integratiecentrum – zowel Binnen-Ric als Buiten-Ric – help je bij het regelen van zaken als wonen, werk, inkomen en zorg. Je helpt ook de juiste instanties te vinden. Lees verder

Meer informatie? Humanitas Landelijk Bureau