Voor verwijzers

Ken je mensen die de hulp van Humanitas Tandem goed kunnen gebruiken? Verwijs hen dan door naar Humanitas Tandem

Voor wie is Humanitas Tandem bedoeld?

  • verkeert in duidelijk aantoonbaar sociaal isolement
  • heeft behoefte aan persoonlijk contact, maar beschikt over onvoldoende vaardigheden om zelf het initiatief te nemen
  • is verminderd zelfredzaam
  • heeft beperkte sociale vaardigheden
  • heeft inzicht in zijn eigen situatie
  • heeft behoefte aan het uitbreiden van het sociale netwerk
  • is gemotiveerd

Maatjescontact zorgt ervoor dat deze mensen weer actief gaan deelnemen aan de samenleving. Ze veranderen hun leefstijl. Ze krijgen een andere dagstructuur, met een ander perspectief. Hierdoor verandert hun beleving van hun situatie. Mensen die weer activiteiten ondernemen, voelen dat ze controle verkrijgen over hun leven. Hierdoor voelen ze zich minder eenzaam.

Humanitas Tandem in de praktijk

De kracht van Humanitas Tandem zit ‘m in de vrijwilligers, de ‘maatjes’. Zij bieden laagdrempelige ondersteuning, geen hulpverlening. Ze zijn professioneel voorbereid op het werk en worden begeleid door een ervaren beroepskracht.

Een maatje van Humanitas Tandem bezoekt één keer per week zijn of haar deelnemer. De vrijwilliger is een luisterend oor, een vraagbaak en natuurlijk prettig gezelschap. De deelnemer en zijn maatje zoeken elkaar op, praten samen en ondernemen samen activiteiten.

Ligt de situatie toch ingewikkelder, dan signaleert de vrijwilliger dit en bespreekt het met de coördinator. De vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de deelnemer helpt daarbij; het maakt eventuele (terug)verwijzing naar professionele hulpverlening beter bespreekbaar.

In de meeste gevallen wordt Humanitas Tandem ingezet om grotere problemen te voorkomen. Soms wordt Humanitas Tandem juist ingezet na afloop van een hulpverleningstraject.

Verwijzen en aanmelden

Aanmelden voor Humanitas Tandem gebeurt bij voorkeur door de deelnemer zelf. Hulpverlenende organisaties kunnen hem of haar attenderen op het programma en de deelnemer, als dat nodig is, aanmoedigen om zich aan te melden.

Een coördinator gaat vervolgens bij de deelnemer op bezoek en brengt in kaart bij welke ondersteuning hij het meest is gebaat. Daarna gaat de coördinator voor de deelnemer op zoek naar een vrijwilliger die bij hem past. Bij vragen kunnen zowel de deelnemer als de vrijwilliger altijd een beroep doen op de coördinator.