Samenwerkingspartners

Humanitas Thuisadministratie werkt met  verschillende organisaties samen, zoals de Rabobank Foundation. De samenwerking heeft als doel om de financiĆ«le zelfredzaamheid van mensen te vergroten. De steun van de Rabobank Foundation is zowel inhoudelijk als financieel. 

Zo kunnen we door de steun van de Rabobank 6.000 extra deelnemers helpen.  Ook hebben we dankzij deze hulp de kwaliteit van Thuisadministratie kunnen verbeteren en met het Nibud een goede basistraining voor onze vrijwilligers kunnen ontwikkelen.

Daarnaast doen (oud-)medewerkers van de Rabobank vrijwilligerswerk bij Thuisadministratie en is er op lokaal niveau veel samenwerking tussen Humanitas- afdelingen en lokale Rabobanken.

Andere samenwerkingspartners van Humanitas Thuisadministratie zijn:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Gemeenten
  • Kennisorganisaties zoals Nibud, Stimulansz en Movisie
  • Kredietbanken
  • Maatschappelijke organisaties zoals Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Leger des Heils en Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie
  • Welzijn- en zorginstellingen (o.a. MEE en GGD/GGZ)
  • Woningcorporaties
  • Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (branchevereniging schuldhulpverlening)
  • Bedrijven zoals banken, energiebedrijven en telecombedrijven