Samenwerkingspartners

Humanitas Thuisadministratie werkt met verschillende organisaties samen, zoals de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). De Alliantie bestaat uit vrijwilligersorganisaties die mensen ondersteunen bij het op orde brengen van de administratie. Samen stimuleren we de lokale samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, beroepskrachten en gemeenten. Dankzij de hulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunnen we mensen met dreigende schulden sneller vinden, doorverwijzen naar de juiste ondersteuning en beter helpen.

Ook heeft Humanitas Thuisadministratie, dankzij de hulp van de Rabobank Foundation, samen met het Nibud een goede basistraining voor onze vrijwilligers ontwikkeld.

Andere samenwerkingspartners van Humanitas Thuisadministratie zijn:

  • Gemeenten

  • Kennisorganisaties zoals Nibud, Stimulansz en Movisie

  • Kredietbanken

  • Maatschappelijke organisaties zoals Voedselbanken, Schuldhulpmaatje, Leger des Heils en Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

  • Welzijn- en zorginstellingen (o.a. MEE en GGD/GGZ)

  • Woningcorporaties

  • Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (branchevereniging schuldhulpverlening)

  • Bedrijven zoals banken, energiebedrijven en telecombedrijven