Voor verwijzers

In 2014 ondersteunde Humanitas Thuisadministratie 12.270 mensen met het op orde brengen van de financiële administratie. Dit deden wij met 3.186 vrijwilligers. Het komt veel vaker voor dan je denkt dat mensen door onvoorziene omstandigheden de greep op hun financien verliezen. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een daling in inkomsten of een ingrijpende gebeurtenis.

Wanneer je een cliënt hebt die hulp bij zijn administratie nodig heeft kan Humanitas Thuisadministratie hem/haar koppelen met een vrijwilliger. De vrijwilligers motiveren, stimuleren en zijn in staat om iemand, stap voor stap, wegwijs te maken in het doolhof van papier. Vrijwilligers van Thuisadministratie helpen thuis in de eigen vertrouwde omgeving.

Wij verwachten wel van deelenemers (jouw cliënt) gemotiveerd is en in staat is om op korte termijn (maximaal een jaar) weer zelfstandig zijn administratie te beheren.

Voor wie?

Humanitas Thuisadministratie is voor mensen die

 • ondersteuning nodig hebben om de administratie te ordenen
 • behoefte hebben aan overzicht en inzicht in eigen inkomsten en uitgaven
 • door omstandigheden moeite hebben om de administratie zelf te beheren
 • een schuldhulpverleningstraject willen voorbereiden
 • gemotiveerd zijn om iets aan de eigen situatie te doen

Aanmelden

Signaleer je deze situatie bij jouw cliënten?
Aarzel niet en breng hen in contact met Humanitas Thuisadministratie. Onze hulp is kosteloos. Wel moet iemand het echt zelf willen doen. Alleen dan heeft ons vrijwilligerswerk zin. Aanmelden kan bij de Humanitas-afdeling in de buurt.

Aanpak

Preventie & vroeg signalering

 • voorkomen van grotere (financiële) problemen

Tijdelijke ondersteuning

 • ordenen (financiële) administratie
 • overzicht inkomsten en uitgaven
 • maken van een huishoudboekje
 • wegwijs maken in wet- en regelgeving en instanties
 • betrekken van het eigen sociaal netwerk

Nazorg

 • vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld na een schuldsanering

Resultaat

 • Ondersteuning door Humanitas Thuisadministratie vergroot de zelfredzaamheid van de deelnemer (Universiteit van Tilburg 2011).
 • Deelnemers voelen zich geholpen en in staat hun zaken weer zelf aan te pakken. De kans op terugval vermindert door de extra aandacht die vrijwilligers aan deelnemers besteden (Onderzoek maatschappelijk rendement Regioplan 2011).

Partners

Humanitas werkt samen met gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven en banken (zoals Rabobank), energieleveranciers en telecombedrijven. Deze samenwerking leidt tot het vroegtijdig signaleren van mogelijke (financiële) problemen en het doorverwijzen van mensen.