Download als PDF

Statushouders

Een vrijwilliger krijgt een gezin met statushouders/vergunninghouders toegewezen. Het betreft een gezin met twee kinderen die een maand geleden een verblijfsvergunning hebben gekregen. De moeder spreekt geen Nederlands en geen Engels. Dit geldt ook voor de kinderen van acht, tien, twaalf en veertien jaar. De vader spreekt gebrekkig Engels. Ze hebben handvatten nodig om een bestaan op te kunnen bouwen in Nederland. Hiervoor is het noodzakelijk dat ze allemaal op Nederlandse les gaan. Ook is het van belang dat voor de kinderen een geschikte school wordt gevonden. De moeder zorgde, in het land van herkomst, voor de kinderen. De vader wil graag werken, maar dit is op het moment lastig, omdat hij de taal nog niet spreekt. Het gezin heeft hulp nodig bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ook moet worden uitgezocht voor welke regelingen ze in aanmerking komen en op welke toeslagen ze recht hebben.

Klik hier voor informatie over bijstandsuitkering.

Klik hier voor informatie over minimaregelingen.