Bijstandsuitkering jongeren

Ben je 27 jaar of jonger en werkloos? Woon je alleen en kan je de kosten voor je levensonderhoud met niemand delen? Dan kun je een bijstandsuitkering krijgen met toeslag van de gemeente. Het toeslagenbeleid kan per gemeente verschillen (Bron: FNV).

  1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering en de hoogte van een bijstandsuitkering.
  2. Ga naar de website van jouw gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Hier vind je ook informatie over de benodigde documentatie en de specifieke rechten en plichten tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering. Klik hier voor een algemeen overzicht.
  3. Wachtperiode: Sommige gemeenten hanteren een wachtperiode van vier weken. In deze periode wordt van je verwacht dat je probeert werk te zoeken/aan een opleiding te beginnen. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de aanvrager voldoende zijn/haar best heeft gedaan om werk te vinden/een opleiding te zoeken. Als dit zo is, maar het is niet gelukt dan wordt de aanvraag ingewilligd. Anders niet of er wordt een lagere uitkering betaald. Kijk op de website van je eigen gemeente om te zien of ze een wachtperiode hanteren.