Download als PDF

Welzijn en gezondheid

U vindt hieronder het volgende:

 1. Een definitie
 2. Voorwaarden voor aanvraag
 3. Benodigde informatie/documentatie voor aanvraag
 4. Rechten en plichten als ontvanger
 5. Tool om zorgverzekeringen te vergelijken
 6. Tool om de eigen bijdrage van het PGB te berekenen
Zorgverzekering

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet. Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt (Bron. Rijksoverheid).

 1. Het eigen risico is het drempelbedrag van je zorgverzekering dat je eerst zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten. Als verzekerde heb je in 2018 te maken met een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde eerst uit eigen zak moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden (Bron. Zorgwijzer).
 2. Klik hier om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering.
Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Ook veel patiëntenverenigingen van chronisch zieken hebben met verzekeraars collectieve zorgpolissen afgesloten. Je krijgt met een collectieve zorgverzekering vaak korting op de premie, de zogeheten collectiviteitskorting. Er bestaan zowel collectieve basisverzekeringen als collectieve aanvullende verzekeringen (Bron: Consumentenbond).

 1. Klik hier voor meer informatie over het afsluiten van een collectieve zorgverzekering.
 2. Informatie over welke pakketten onder een gemeentepolis (gemeenteverzekering) vallen, de voorwaarden en het aanvragen van een gemeentepolis (gemeenteverzekering) kun je vinden op de website van je eigen gemeente.
Ziektewet

Ben je ziek en heb je geen vaste baan? Bijvoorbeeld omdat je uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent? Dan kun je soms een Ziektewetuitkering krijgen. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben (Bron: UWV).

 1. Klik hier voor informatie over:
  1. De voorwaarden voor het ontvangen van een ziektewetuitkering.
  2. Het aanvragen van een ziektewetuitkering én de benodigde documentatie/informatie. Klik hiervoor op het kopje ‘Ik ben net ziek’
  3. Rechten en plichten tijdens het ontvangen van een ziektewetuitkering. Klik hiervoor op het kopje ‘Na mijn ziekmelding'
WIA-uitkering

Je bent bijna twee jaar ziek en kunt daardoor minder werken en verdienen. Misschien heb je dan recht op een WIA-uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De IVA kun je krijgen als je bijna niet meer kunt werken. De WGA als je nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken (Bron: UWV).

 1. Klik hier voor informatie over:
  1. De voorwaarden om een WIA-uitkering aan te vragen. Kijk hiervoor onder ‘Wanneer krijg ik een WIA-uitkering’?
  2. Het aanvragen van een WIA-uitkering en de benodigde informatie/documentatie die hiervoor nodig is. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Wanneer vraag ik de uitkering aan’? Klik vervolgens op de link ‘Ik ben ziek (WIA-uitkering)’. Hier kies je voor ‘Bij 2 jaar ziekte (WIA-uitkering aanvragen)’.
  3. Rechten en plichten ontvanger van een WIA-uitkering. Klik hiervoor op ‘Tijdens mijn WIA-uitkering (WGA en IVA)’.
Zorgtoeslag

Je kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Lees wat de voorwaarden per jaar zijn (Bron. Belastingdienst).

 1. Klik hier voor informatie over zorgtoeslag
 2. Op de website klik je op: ‘lees verder over’.
 3. Hieronder vind je informatie over:
  1. De voorwaarden om zorgtoeslag te ontvangen.
  2. De mogelijkheid om een proefberekening te maken voor de hoogte van de zorgtoeslag.
  3. Het aanvragen zorgtoeslag.
  4. Benodigde informatie/documentatie
De WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die hierin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing van de woning (Bron:. Zorgwijzer).

 1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden van de WMO en WMO aanvragen. Kijk hiervoor onder het kopje ‘WMO aanvragen’.
 2. Klik hier om de hoogte van de eigen bijdrage voor de WMO te berekenen.
Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb in principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren (Bron: Zorgwijzer).

 1. Klik hier voor informatie over:
  1. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB.
  2. De varianten van PGB
  3. Het aanvragen van PGB
 2. Afhankelijk van welke variant van toepassing is op de deelnemer, kan bij de juiste instantie de indicatie worden aangevraagd. Kijk voor het proces van aanvragen en de benodigde informatie/documentatie op de website van de instantie die van toepassing is op de hulpvraag.