Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Ook veel patiëntenverenigingen van chronisch zieken hebben met verzekeraars collectieve zorgpolissen afgesloten. Je krijgt met een collectieve zorgverzekering vaak korting op de premie, de zogeheten collectiviteitskorting. Er bestaan zowel collectieve basisverzekeringen als collectieve aanvullende verzekeringen (Bron: Consumentenbond).

  1. Klik hier voor meer informatie over het afsluiten van een collectieve zorgverzekering.
  2. Informatie over welke pakketten onder een gemeentepolis (gemeenteverzekering) vallen, de voorwaarden en het aanvragen van een gemeentepolis (gemeenteverzekering) kun je vinden op de website van je eigen gemeente.