De WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die hierin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing van de woning (Bron:. Zorgwijzer).

  1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden van de WMO en WMO aanvragen. Kijk hiervoor onder het kopje ‘WMO aanvragen’.
  2. Klik hier om de hoogte van de eigen bijdrage voor de WMO te berekenen.