Download als PDF

Huishouden

Bij onderstaande inkomstenbronnen vind je informatie over het volgende:

 1. Een definitie
 2. Voorwaarden voor aanvraag
 3. Benodigde informatie/documentatie voor aanvraag
 4. Rechten en plichten als ontvanger
Bijstandsuitkering

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. (Bron: Rijksoverheid)

Klik hier en kijk onder het kopje ‘vraag en antwoord’ voor informatie over:

 • Wanneer heb ik recht op bijstand? (voorwaarden)
 • Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?
 • Waar kan ik mijn bijstand regelen? (het aanvragen van een bijstandsuitkering en benodigde gegevens).

Het duurt maximaal acht weken om een bijstandsuitkering aan te vragen (Bron: informatieplatform voor alle Nederlandse uitkeringen)

WW-uitkering

Ben je werkloos, of word je dat binnenkort? Dan heb je waarschijnlijk minder inkomen. Je vraagt dan een WW-uitkering aan. WW staat voor Werkloosheidswet. Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen. Je krijgt WW in de periode dat je een nieuwe baan zoekt. Deze uitkering ontvang je van UWV. In de tijd dat je werkloos bent, heb je dus regelmatig met UWV te maken. (Bron: UWV)

 1. Klik hier voor informatie over een WW-uitkering 
 2. Op de website klik je op: werkloos – ww.
 3. Ga naar ‘Ik word werkloos’ voor informatie over:
  1. Kan ik een WW-uitkering krijgen? (voorwaarden)
  2. Hoe vraag ik een WW-uitkering aan? (het aanvragen van een WW-uitkering en benodigde gegevens).
  3. Een stappenplan voor het aanvragen van een WW-uitkering.
 4. Klik hier voor informatie over de rechten en plichten tijdens het ontvangen van een WW-uitkering.
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woon je in een huurhuis? Dan krijg je misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, je inkomen, leeftijd en woonsituatie. Is jouw vermogen te hoog? Dan krijg je geen huurtoeslag. Lees wat de voorwaarden per jaar zijn. (Bron: Belastingdienst)

 1. Klik hier voor informatie over huurtoeslag
 2. Op de website klik je op: ‘lees verder over’
 3. Hieronder vind je informatie over:
  1. De voorwaarden om huurtoeslag te ontvangen.
  2. De mogelijkheid om een proefberekening te maken voor de hoogte van de huurtoeslag
  3. Het aanvragen van de huurtoeslag
Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra en bijzondere kosten kunt betalen. Je hebt recht op bijzondere bijstand als je voldoet aan de voorwaarden. Ook moeten jouw kosten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed (Bron. Rijksoverheid)

 1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om bijzondere bijstand te ontvangen.
 2. Het proces van aanvragen van de bijzondere bijstand verschilt per gemeente. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor de benodigde documentatie/informatie om de bijzondere bijstand te kunnen aanvragen.
Overige minimaregelingen

Als je een laag inkomen hebt of geen of weinig vermogen, kom je in aanmerking voor minimaregelingen. Gemeenten bieden hiermee financiële ondersteuning aan burgers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Het beleid van gemeenten op het gebied van minimaregelingen verschilt. Hierom is het van belang dat je via de website van jouw eigen gemeente kijkt of je in aanmerking komt voor de minimaregelingen binnen jouw gemeente. Je kunt bijvoorbeeld de volgende zoektermen gebruiken: ‘minimaregelingen gemeente…’, hulp bij laag inkomen gemeente..’, ‘rondkomen gemeente…’, ‘regelingen rond laag inkomen’, ‘werk en inkomen minimaregelingen gemeente...’, of een combinatie van de genoemde termen.

 1. Klik hier om inzicht te krijgen in de tegemoetkomingen en minimaregelingen waar een deelnemer recht op heeft.
Pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele  pensioenverzekeringen

Klik hier voor informatie over pensioen

 

AOW

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heb je in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvang je AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf jouw AOW-leeftijd tot je overlijden. (Bron: Rijksoverheid)

 1. Klik hier voor informatie over AOW
 2. Kijk onder het kopje ‘vraag en antwoord’ voor informatie over:
  1. Hoe vraag ik mijn AOW-uitkering aan?
 3. Ga vervolgens naar de website van de SVB en log in met uw DigiD voor het volgende:
  1. Hoe vraagt een deelnemer AOW aan? (het aanvragen van AOW en benodigde informatie/documentatie)
  2. De rechten en plichten van een ontvanger van AOW.
Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt als zijn partner overlijdt. Dit kan bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering zijn of een levensverzekering.

 1. Hieronder valt de algemene nabestaandenwet (ANW). Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (ANW).
 2. Klik hier voor een overzicht van de ANW 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Als je de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kun je jouw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of je daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die je moet doen (Bron: Rijksoverheid).

 1. Klik hier voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van belastingen. Als je niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, kun je contact opnemen met jouw eigen gemeente voor het treffen van een betalingsregeling. De gemeente bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt.
Heffingskorting

Klik hier voor informatie over heffingskorting.