Overige minimaregelingen

Als je een laag inkomen hebt of geen of weinig vermogen, kom je in aanmerking voor minimaregelingen. Gemeenten bieden hiermee financiële ondersteuning aan burgers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Het beleid van gemeenten op het gebied van minimaregelingen verschilt. Hierom is het van belang dat je via de website van jouw eigen gemeente kijkt of je in aanmerking komt voor de minimaregelingen binnen jouw gemeente. Je kunt bijvoorbeeld de volgende zoektermen gebruiken: ‘minimaregelingen gemeente…’, hulp bij laag inkomen gemeente..’, ‘rondkomen gemeente…’, ‘regelingen rond laag inkomen’, ‘werk en inkomen minimaregelingen gemeente...’, of een combinatie van de genoemde termen.

  1. Klik hier om inzicht te krijgen in de tegemoetkomingen en minimaregelingen waar een deelnemer recht op heeft.