Bijstandsuitkering

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. (Bron: Rijksoverheid)

Klik hier en kijk onder het kopje ‘vraag en antwoord’ voor informatie over:

  • Wanneer heb ik recht op bijstand? (voorwaarden)
  • Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten in de bijstand?
  • Waar kan ik mijn bijstand regelen? (het aanvragen van een bijstandsuitkering en benodigde gegevens).

Het duurt maximaal acht weken om een bijstandsuitkering aan te vragen (Bron: informatieplatform voor alle Nederlandse uitkeringen)