Download als PDF

Schulden

Hieronder vind je informatie over het ontvangen van ondersteuning bij het hebben van schulden. Ook vind je hier informatie over de wettelijke trajecten. Daarnaast is informatie toegevoegd over het verschil tussen WSNP en beschermingsbewind. Tot slot staan onder ‘grip op schulden’ tools om een schuldenoverzicht te maken.

Verschil WSNP en beschermingsbewind

Klik hier voor informatie over het verschil tussen WSNP en beschermingsbewind. 

Beschermingsbewind

Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen, worden soms door de kantonrechter onder toezicht gesteld. Dit toezicht bestaat uit een bewind, een mentorschap of curatele. De kantonrechter benoemt in deze situatie bij voorkeur iemand uit de familie. Is er geen familielid beschikbaar, dan stelt de kantonrechter een professionele bewindvoerder, mentor of curator aan. De professionele bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij of zij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten (Bron: Brancheverenging PBI).

 1. Klik hier voor de procedure om beschermingsbewind aan te vragen.
Wettelijke schuldhulpverlening

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'. De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Voor je een beroep kunt doen op de Wsnp, moet je eerst proberen een schuldenregeling te treffen met je schuldeisers. Daarvoor moet je hulp inschakelen van de schuldhulpverlening in jouw gemeente. Je moet aantonen dat een schuldenregeling via de gemeentelijke schuldhulpverlening niet is gelukt. Pas als dat duidelijk is, wordt een verzoek tot toelating in de Wsnp in behandeling genomen door de rechtbank (Raad voor rechtsbijstand, bureau Wsnp)

 1. Klik hier voor informatie over:
  1. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Wsnp
  2. Rechten en plichten binnen Wsnp. Kijk hiervoor onderaan de pagina
  3. Het aanvragen van Wsnp. Kijk hiervoor onderaan de pagina.
Minnelijke schuldhulpverlening

Als je schulden hebt, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met jouw schuldeisers (Bron: Nibud)?

 1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject.
 2. Kijk op de website van jouw gemeente om een minnelijk traject aan te vragen. Hier vind je ook informatie over de benodigde documentatie om dit aan te vragen en de rechten en plichten tijdens het traject. Klik hier voor algemene informatie over het aanvragen van een minnelijk traject.
Budgetbeheer

Budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de hulpvrager en het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Het doel van budgetbeheer is het garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. De hulpvrager blijft de hoofdverantwoordelijkheid dragen (Bron: NVVK).

 1. De voorwaarden verschillen per instantie/gemeente waar budgetbeheer wordt aangevraagd.
 2. Dit geldt ook voor de benodigde informatie/documentatie om het aan te vragen.
 3. En voor de rechten en plichten tijdens de periode van budgetbeheer.
 4. Klik hier en vul de gemeente in waarin je woont om budgetbeheer bij jou in de buurt aan te vragen.
Grip op schulden

We hebben allemaal wel eens een rekening die langer blijft liggen. Of een hoge creditcard-afrekening die we eigenlijk niet kunnen betalen. Uitgaven aanpassen of spaargeld overboeken is vaak de oplossing. Maar wat als de onbetaalde rekeningen zich opstapelen (Bron: Nibud)?

 1. Klik hier voor informatie over wanneer schulden problematisch zijn.
  1. Klik hier om een schuldenoverzicht en een aflosplan te maken.