Beschermingsbewind

Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen, worden soms door de kantonrechter onder toezicht gesteld. Dit toezicht bestaat uit een bewind, een mentorschap of curatele. De kantonrechter benoemt in deze situatie bij voorkeur iemand uit de familie. Is er geen familielid beschikbaar, dan stelt de kantonrechter een professionele bewindvoerder, mentor of curator aan. De professionele bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij of zij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten (Bron: Brancheverenging PBI).

  1. Klik hier voor de procedure om beschermingsbewind aan te vragen.