Budgetbeheer

Budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de hulpvrager en het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Het doel van budgetbeheer is het garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. De hulpvrager blijft de hoofdverantwoordelijkheid dragen (Bron: NVVK).

  1. De voorwaarden verschillen per instantie/gemeente waar budgetbeheer wordt aangevraagd.
  2. Dit geldt ook voor de benodigde informatie/documentatie om het aan te vragen.
  3. En voor de rechten en plichten tijdens de periode van budgetbeheer.
  4. Klik hier en vul de gemeente in waarin je woont om budgetbeheer bij jou in de buurt aan te vragen.