Minnelijke schuldhulpverlening

Als je schulden hebt, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met jouw schuldeisers (Bron: Nibud)?

  1. Klik hier voor informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject.
  2. Kijk op de website van jouw gemeente om een minnelijk traject aan te vragen. Hier vind je ook informatie over de benodigde documentatie om dit aan te vragen en de rechten en plichten tijdens het traject. Klik hier voor algemene informatie over het aanvragen van een minnelijk traject.