Wettelijke schuldhulpverlening

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'. De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Voor je een beroep kunt doen op de Wsnp, moet je eerst proberen een schuldenregeling te treffen met je schuldeisers. Daarvoor moet je hulp inschakelen van de schuldhulpverlening in jouw gemeente. Je moet aantonen dat een schuldenregeling via de gemeentelijke schuldhulpverlening niet is gelukt. Pas als dat duidelijk is, wordt een verzoek tot toelating in de Wsnp in behandeling genomen door de rechtbank (Raad voor rechtsbijstand, bureau Wsnp)

  1. Klik hier voor informatie over:
    1. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Wsnp
    2. Rechten en plichten binnen Wsnp. Kijk hiervoor onderaan de pagina
    3. Het aanvragen van Wsnp. Kijk hiervoor onderaan de pagina.