Onze vrijwilligers

Lastige thuissituaties in combinatie met problemen in ontwikkeling en gedrag: het komt vaker voor dan je misschien denkt. Het geldt voor circa 15 procent van de kinderen in Nederland, waarvan 5 procent structureel. Kinderen én gezin krijgen dan te maken met Jeugdzorg en, in het uiterste geval, met uithuisplaatsing naar een tehuis of pleeggezin.

Maar opgroeien bij de eigen ouders geeft kinderen de beste kansen. Je helpt de veilige en geborgen eenheid van het gezin herstellen. Dit doe je door het gezin praktische en emotionele gezins- en opvoedingshulp te geven naast de professionele zorg die het gezin ook krijgt.

Wat doe je voor het gezin?

Je bezoekt het gezin elke week en steunt de ouders bij de opvoeding. Of neemt ouders en kinderen mee naar leuke activiteiten in de buurt. Je overlegt met de ouder welke contacten in de omgeving kunnen helpen. Samen bespreken jullie struikelblokken, spanningen, maar natuurlijk ook successen. Je lost niet alle problemen op, maar kunt iemand wel op weg helpen.

Begeleiding

Als vrijwilliger bij Humanitas Wel Thuis krijg je goede begeleiding. Je rapporteert niet aan de professional van Bureau Jeugdzorg. Wel heb je regelmatig contact met de Humanitas-coördinator om te bespreken hoe het gaat. De coördinator organiseert ook terugkombijeenkomsten. Samen met andere vrijwilligers van Humanitas Wel Thuis kun je daar ervaringen uitwisselen. Vrijwilligers zijn altijd erg enthousiast over deze bijeenkomsten, omdat zij er veel van elkaar leren. Je kunt verder kosteloos meedoen aan alle themabijeenkomsten en scholingen van de Humanitas Academie. Zo houd je je kennis op niveau.

Scholing

Alle nieuwe vrijwilligers van Humanitas Wel Thuis volgen voor ze aan de slag gaan een scholing van Humanitas en Bureau van Montfoort. Je leert bijvoorbeeld meer over opvoeden, het herkennen van kindermishandeling en cultuurverschillen. Ook bespreken we wat je rol als vrijwilliger is. En we oefenen gespreksvaardigheden. De scholing bestaat uit zes bijeenkomsten. Tot slot krijg je een gesprek, waarin jij kunt aangeven wat jouw wensen, motivatie en mogelijkheden zijn. Daarna koppelt de coördinator jou aan een gezin.

Herken jij je hierin?

  • Je hebt levenservaring.
  • Je bent een evenwichtige, stevige persoonlijkheid.
  • Je hebt kennis over het opvoeden van kinderen door ervaring of scholing.
  • Je gaat respectvol om met de waarden, normen en gewoontes van een gezin.
  • Je bent stressbestendig.
  • Je hebt een flexibele instelling.

We vragen ook om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten worden vergoed.