Een nieuw begin

Onze 25.000 goed geschoolde vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Jaarlijks helpen zij 70.000 deelnemers. En dat aantal groeit nog steeds.

In 2016 bedroeg de economische waarde van ons werk zo'n 76 miljoen euro.

Onze vrijwilligers helpen mensen op het gebied van eenzaamheid, verlies, opvoeding, opgroeien, detentie (gevangenschap) en thuisadministratie. Alles is erop gericht om mensen het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Zo kunnen ze op eigen kracht verder met hun leven.

Scholing vrijwilligers

Bij Humanitas volgt elke vrijwilliger een of meerdere scholingen.

Elk jaar krijgen drieduizend nieuwe vrijwilligers daarvoor scholing en begeleiding. Maar natuurlijk spelen we ook steeds in op nieuwe behoeften in de samenleving. Daarom krijgen ook nog eens duizenden vrijwilligers nascholing.

Die scholingen betalen we voor een belangrijk deel uit de gulle giften van onze donateurs. Dankzij hun steun kunnen onze vrijwilligers mensen weer zicht geven op hun toekomst; een nieuw begin.

Minstens zo indrukwekkend zijn natuurlijk de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit van onze vrijwilligers. Kwaliteiten die niet in geld zijn uit te drukken.

Lees meer over de scholing van onze vrijwilligers.