Wat we doen

Sociale contacten leggen

Sociale contacten leggen

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door ziekte of scheiding. We helpen je een sociaal netwerk op te bouwen.

Lees verder over Eenzaamheid

Omgaan met rouw en verlies

Omgaan met rouw en verlies

Het verlies van werk, gezondheid of een dierbare is niet makkelijk. Samen met een vrijwilliger kun je het verlies leren accepteren en je leven opnieuw inrichten.

Lees verder over Verlies

Over opvoeden en ouderschap

Over opvoeden en ouderschap

Opvoeden valt niet altijd mee, maar met een beetje extra aandacht en hulp van een van onze vrijwilligers lukt het vaak toch om je gezin weer zelf goed draaiende te houden.

Lees verder over Opvoeden

Een fijne jeugd hebben

Een fijne jeugd hebben

Een vrijwilliger helpt je bij lastige situaties, bijvoorbeeld op school of met je ouders, en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Lees verder over Opgroeien

Leven tijdens en na gevangenschap

Leven tijdens en na gevangenschap

We helpen je met praktische zaken tijdens én na je gevangenschap, zoals met het contact met je kinderen en het behoud van je sociale netwerk.

Lees verder over Detentie

Je administratie op orde brengen

Je administratie op orde brengen

Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer greep op.

Lees verder over Thuisadministratie