Wat we doen

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt. We houden goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. En onze afdelingen die door het hele land zitten, weten precies wat er in de regio speelt. Zo kunnen we steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles – onze organisatie, onze vrijwilligers, onze aanpak – is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.


Sociale contacten leggen

Sociale contacten leggen

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door ziekte of scheiding. We helpen je een sociaal netwerk op te bouwen.

Lees verder over Eenzaamheid

Omgaan met rouw en verlies

Omgaan met rouw en verlies

Het verlies van werk, gezondheid of een dierbare is niet makkelijk. Samen met een vrijwilliger kun je het verlies leren accepteren en je leven opnieuw inrichten.

Lees verder over Verlies

Over opvoeden en ouderschap

Over opvoeden en ouderschap

Opvoeden valt niet altijd mee, maar met een beetje extra aandacht en hulp van een van onze vrijwilligers lukt het vaak toch om je gezin weer zelf goed draaiende te houden.

Lees verder over Opvoeden

Een fijne jeugd hebben

Een fijne jeugd hebben

Een vrijwilliger helpt je bij lastige situaties, bijvoorbeeld op school of met je ouders, en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Lees verder over Opgroeien

Leven tijdens en na gevangenschap

Leven tijdens en na gevangenschap

We helpen je met praktische zaken tijdens én na je gevangenschap, zoals met het contact met je kinderen en het behoud van je sociale netwerk.

Lees verder over Detentie

Je administratie op orde brengen

Je administratie op orde brengen

Tobben met je (financiële) administratie hoeft echt niet, want met de hulp van een goed geschoolde vrijwilliger krijg je daar weer greep op.

Lees verder over Thuisadministratie