Humanitas biedt verschillende programma's aan binnen het thema Detentie. Hieronder vind je een overzicht.

Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden

Humanitas Maatjes voor (ex-)Gedetineerden bereiden je voor op je leven na je vrijlating.  Ze zijn er voor je tijdens én na je detentie. Jouw maatje helpt je je leven in de gevangenis vorm te geven en luistert naar jouw verhalen. Ook geeft hij of zij aandacht en nazorg en helpt met de voorbereiding op een nieuw leven na de gevangenis.

Twee vrouwen zitten buiten en aan tafel en bekijken paperassen

Humanitas Een Nieuwe Start

Als (ex-)gedetineerde komt er veel op je af. Humanitas Een Nieuwe Start helpt je re-integreren. We begeleiden je bij het zoeken naar een woning, werk en bij het leggen van sociale contacten. We adviseren je graag, zoeken mee naar een dagbesteding, of gaan met je mee naar instanties.

Deelnemer Ron en vrijwilliger Kim van Een Nieuwe Start zitten in een café

Humanitas Gezin in Balans

Gezin In Balans helpt je tijdens en na detentie bij de zorg om je gezin en de band met je kinderen.  Gevangenschap is ingrijpend voor het hele gezin. Een vrijwilliger helpt je daarmee om te gaan en begeleidt je ook nog na detentie als je dat wilt. Zo kun jij je leven met zelfvertrouwen opbouwen.

Twee vrouwen lachen naar elkaar en twee kinderen houden een tekening omhoog

Humanitas Re-integratie Centra (RIC's)

Humanitas  Re-integratiecentra helpt  jou als (ex-)gedetineerde voor en na je vrijlating. Je krijgt hulp bij het regelen van zaken als wonen, werk, zorg, inkomen, schulden en identiteitspapieren voor een goede terugkeer in de maatschappij.

Een man zit met een kop koffie en een glas water achter een laptop
De zes thema’s van Humanitas: