Humanitas biedt verschillende programma's aan binnen het thema Detentie. Hieronder vind je een overzicht.

Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden

Humanitas Maatjes (Ex-)Gedetineerden bereiden je voor op je leven na vrijlating.  Ze zijn er voor je tijdens én na je detentie. Je maatje maakt de afstand tot de buitenwereld kleiner voor je: ‘n onafhankelijke vertrouwenspersoon met wie je ook leuke activiteiten kunt ondernemen.

Humanitas Een Nieuwe Start

Als (ex-)gedetineerde komt er veel op je af. Humanitas Een Nieuwe Start helpt je re-integreren. We begeleiden je bij het zoeken naar een woning, werk en bij het leggen van sociale contacten. We adviseren je graag, zoeken mee naar een dagbesteding, of gaan met je mee naar instanties.

Humanitas Gezin in Balans

Gezin In Balans helpt je tijdens en na detentie bij de zorg om je gezin en de band met je kinderen. Gevangenschap is ingrijpend voor het hele gezin. Een coachend maatje helpt je daarmee om te gaan en begeleidt je ook nog na detentie als je dat wilt. Zo kun jij je leven met zelfvertrouwen opbouwen.

Humanitas Re-integratie Centra (RIC's)

Humanitas Re-integratiecentra helpt jou als (ex-)gedetineerde voor en na je vrijlating. Je krijgt hulp bij het regelen van zaken als wonen, werk, zorg en identiteitspapieren. Voor een soepele terugkeer in de maatschappij. Dat kan in het re-integratiecentrum binnen en buiten de gevangenis.

De zes thema’s van Humanitas: