Villa Heideheuvel

350 NSB-kinderen krijgen opvang in Hilversum

Waar het einde van de oorlog voor de meeste Nederlanders bevrijding betekende, begon voor kinderen van NSB'ers de ellende pas. Via Humanitas kregen 350 van hen onderdak in de Hilversumse villa Heideheuvel, een voormalig herstellingsoord. Het was juli 1945.

Ze waren het kind van de rekening, zou je kunnen stellen. Hun omgeving had weinig met ze op en hun ouders zaten vaak vast. In Heideheuvel werden ze liefdevol opgevangen. Maar eerst kreeg de villa een flinke opknapbeurt en moest er huisraad en personeel komen. Een hele klus, zo vlak na de bevrijding.

Kinderen van de rekening

Professor Henri van Praag zag toe op een cursus pedagogiek voor het personeel. Hij verwoordde het zo: 'Politieke heropvoeding is toch vóór alles het laten leven van de kinderen in een principieel democratische sfeer.'