Humanitas Thuisfront

Hulp voor ‘het vergeten leger’

Van de Nederlandse soldaten die tussen 1947 en 1949 in Indonesië gelegerd waren, ontving het protestante en katholieke deel opbeurende pakketjes van hun Thuisfronten. Buitenkerkelijken niet. Het leidde in 1948 tot het Thuisfront Humanitas.

Dankzij het Thuisfront kregen nu ook niet-kerkelijke soldaten boeken, tijdschriften, puzzels, spellen en versnaperingen. Een schot in de roos voor dit – zoals een van hen schreef – 'vergeten leger'. In veel bedankbrieven stonden verzuchtingen als 'We horen er toch bij'.

VARA-radioprogramma 'Welkom Thuis'

Voor de terugkerende buitenkerkelijke militairen – de repatrianten – en hun familie gaf het Thuisfront voorlichtingsbijeenkomsten en regelde het zorg in Nederlandse hospitalen. Ook stichtte Humanitas militaire tehuizen en nam, samen met de VARA, het initiatief voor het radioprogramma 'Welkom Thuis'. Nog tot 1964 bleef deze vorm van humanistische zorg – inmiddels Humanistisch Thuisfront geheten – in de diverse Humanistisch Militaire Tehuizen een zaak van Humanitas.