Kindertehuis Ellinchem

Felicitatietelegram van koningin Juliana

'Ellinchem'. Zo heette het eerste eigen humanistische kinderhuis, gelegen in het Gelderse Ellecom. Bij de opening op 27 september 1952 kreeg Humanitas een telegram met de gelukwensen van koningin Juliana.

Het kinderhuis bood onderdak aan veertig kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar die in hun eigen gezin om welke reden dan ook liefde en aandacht te kort kwamen. Jongens én meisjes konden er terecht; een voor die tijd revolutionaire gedachte. Het ministerie van Justitie was er weliswaar na flink dubben mee akkoord gegaan... maar op voorwaarde dat de meisjesslaapkamer 's nachts werd afgesloten.

Inzamelingsactie voor inrichting en huisraad

Aan de inrichting – meubilair, dekens, een eetzaalklok, vazen, potten, spelletjes – hadden veel Humanitas-leden en -afdelingen een bijdrage geleverd in de vorm van giften.

Fusie met jeugdzorg

Rond 1990 besloot het ministerie van Justitie tot schaalvergroting en decentralisatie van de jeugdzorg. Met als gevolg dat de jeugdhulpverlening van Humanitas fuseerde met andere instellingen voor jeugdbescherming. Per arrondissement werd één algemene instelling gevormd, waarin de professionele jeugdhulpverlening van Humanitas werd opgenomen.