Bejaardenzorg nieuwe stijl

Meer keus voor wie niet kerkelijk is

De meeste bejaardenhuizen na de oorlog waren voor protestanten of katholieken. En ook al voelden buitenkerkelijken zich daar niet altijd thuis; er was weinig te kiezen. Dat moest toch anders kunnen, vond Humanitas.

Voor dat idee, bejaardentehuizen voor buitenkerkelijken, werd in 1960 de 'Humanistische Stichting voor Huisvesting Bejaarden' (HSHB) opgericht. Dit was een initiatief van Humanitas, het Humanistisch Verbond en vrijdenkersorganisatie De Dageraad. 'Het werkterrein van de bejaarde medemens moest van betutteling en charitas door kerkgenootschappen worden ontdaan.'

Willem Drees

Humanitas had al ervaring met ouderenzorg. In 1954 had de vereniging in Hengelo een bejaardencomplex met verzorgingscentrum opgericht. De eerste bewoners kregen op 31 mei hun sleutels van niemand minder dan minister-president dr. Willem Drees.