Jongeren Advies Telefoon

Over abortus, kraken en blowen

Voor de hulpverlening aan jongeren waren het turbulente tijden, begin jaren zeventig. Veranderende tijden, betekenden ook veranderende vragen: over abortus, kraakpanden en softdrugs. Humanitas overwoog een telefonische hulpdienst voor jongeren.

In de hulp- en dienstverlening aan jongeren kreeg deze veranderingsgezindheid al snel een naam: Alternatieve Hulpverlening. De 'Sosjale Joenit' in Den Haag afficheerde zich in 1970 als eerste als zodanig. Al snel volgde het Jongeren Advies Centrum (JAC) in Amsterdam. En de Bond voor Vrijheidsrechten richtte plaatselijke 'Releases' op: laagdrempelige inloopcentra, waar jongeren terechtkonden met al hun vragen.

Ook Humanitas start een telefonische hulpdienst voor jongeren

In al die organisaties waren Humanitas vrijwilligers actief. Het leidde bij Humanitas tot de vraag of er niet een soortgelijke hulpverlening moest komen in de vorm van een telefonische hulpdienst voor jongeren; een Jongeren Advies Telefoon. Later zou het project Kindertelefoon, oorspronkelijk ontstaan binnen Humanitas, worden ondergebracht in een landelijke stichting.