Woningnood

Humanitas steunt plan van Marcel van Dam

VARA-ombudsman Marcel van Dam lanceerde in september 1971 tijdens het tv-programma 'Het ombudsuur U' een plan om betaalbare woningen te laten bouwen voor de laagste inkomensgroepen. Humanitas haakte hierop in.

Het begrip 'woningnood' kleeft vooral aan de jaren zestig, maar ook begin jaren zeventig waren er nog veel schrijnende gevallen. Ombudsman Marcel van Dam stelde voor om 300 miljoen gulden bijeen te brengen via een inkomensmaatregel. Van de jaarlijkse loonstijging zou een halve procent naar de bouw van betaalbare woningen gaan. De regering liet weten het plan in een enigszins gewijzigde vorm over te willen nemen.

Humanitas financiert advertentie

Ook Humanitas kende de impact van woningnood op mensen, en steunde het plan. De vereniging financierde een paginagrote oproep in de landelijke dagbladen om geld te doneren. Begin november was er al 10.000 gulden bijeengebracht.