Buitenlandse werknemers

Integratie heeft nog een lange weg te gaan

Tot de achtergestelde groepen waar Humanitas zich om bekommerde, behoorden ook de buitenlandse werknemers. Het leidde in 1972 tot de gelijknamige projectgroep.

In 1972 noemde men ze nog 'gastarbeiders'. Mensen waarvan werd verwacht dat ze weer zouden terugkeren naar hun vaderland, zoals Turkije, Italiƫ en Spanje.

Botsende culturen

In de wijk Zienesch in Haaksbergen, met een inwoneraantal van 2000, streken 500 nieuwkomers neer. Het stuitte op de nodige weerstand. In zo'n geval 'kunnen de culturen stevig botsen', constateerde Humanitas in het blad Van Mens tot Mens. Maar: 'Moeten zij zich maar aanpassen aan de Nederlandse samenleving of is er een andere mogelijkheid? Aanpassen geeft zo'n grijze gelijke massa.'

Taak voor Humanitas

Wijkbewoners besloten een werkgroep 'buitenlandse werknemers' op te richten, met daarin alle partijen. Het artikel sloot af met de verzuchting dat integratie een 'zeer lange weg' zou zijn, 'maar juist hier ligt een immense taak voor onze leden.'