Jong Oud Trust

Bejaardenhuizen: nee!

Actiegroep Jong Oud Trust was een bijzonder fenomeen. Deze actiegroep binnen Humanitas keerde zich tegen bejaarden- en verzorgingstehuizen, terwijl Humanitas zich al sinds de jaren vijftig juist op de bouw daarvan had gericht.

De actiegroep Jong Oud Trust ontstond in 1974. Het stuitte deze JOT tegen de borst dat bejaarden vaak werden gezien als uitgerangeerde mensen die hun laatste dagen slijten in tehuizen. JOT wilde de muren tussen generaties slechten en was op morele gronden tegen bejaarden- en verzorgingstehuizen. Dit onder het motto: 'Mensen horen niet in instituten, bejaarden zijn mensen'. De verenigingsraad gunde de actiegroep haar afwijkende mening: 'actiegroepen van Humanitas moeten hun opvattingen naar binnen en buiten toe voor eigen verantwoordelijkheid kenbaar kunnen maken.'

Pittige reacties

Het manifest van de JOT leidde tot pittige reacties. Het blad 'Op Leeftijd' van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid drukte het in zijn geheel af. Het blad 'De Bejaarden' keerde zich er fel tegen.