Project Zigeuners

Speciale aandacht voor 'trekkende bevolking'

In de jaren zeventig was er speciale aandacht voor achtergestelde doelgroepen, zoals de zogenoemde 'trekkende bevolking' in Nederland: zigeuners en woonwagenbewoners. Deze 'kwesties' kregen vorm door er projecten van te maken.

Het 'project zigeuners' kwam in 1972 tot stand: opgezet voor de zigeuners die in Nederland verbleven.

Ook een 'project woonwagenbewoners'

Eind 1973 richtte Humanitas ook de werkgroep 'Woonwagenbewoners' op; een overleg waarin Humanitas en de woonwagenbewoners met elkaar afspraken maakten. Zo zou Humanitas in een reeks artikelen aandacht besteden aan het vraagstuk van de woonwagenbewoners. Ook kwam er onder verantwoordelijkheid van Humanitas een brochure tot stand en werd subsidie aangevraagd voor een film over de woonwagenbewoners.

Daarnaast verscheen in 1974 'Het Wiel', een krant voor en door woonwagenbewoners, in 1977 gevolgd door een woonwagenkalender.