Humanitas DMH

Dienstverlening aan mensen met een handicap

De zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking werd tot in de zeventiger jaren gedomineerd door traditionele en grootschalige, meestal kerkelijke instellingen. Humanitas bracht hier verandering in.

Cliënten werden vaak verplicht om naar de kerk te gaan en het gebruik van bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen was onbespreekbaar. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van ouders was doorgaans zeer beperkt.

Om een humanistisch geïnspireerd alternatief te kunnen bieden, richtte Humanitas in 1983, op verzoek van en samen met ouders, in Warnsveld (Gld) de Stichting Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Handicap op.

Kleinschaliger

In die tijd werd een voorzichtige trend zichtbaar naar meer kleinschalige vormen van zorg. Deze vormen sloten heel goed aan bij de uitgangspunten van Humanitas. De liberale gemeenteraad van Warnsveld zorgde ervoor dat Humanitas Zutphen/Gorssel er voet aan de grond kreeg en haar eerste gezinsvervangende tehuis kon oprichten – het wooncentrum van nu.

Humanitas DMH

Tegenwoordig heet de organisatie Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag ofwel Humanitas DMH. Humanitas DMH biedt tegenwoordig ook ondersteuning thuis en activeringsbegeleiding.