1986-1995

Mindere tijden

In de jaren tachtig en negentig daalde het aantal leden van Humanitas naar een dieptepunt. Ook het aantal activiteiten nam af. Het leek erop dat de sociale bewogenheid in Nederland terugliep. Vooral jongeren hadden geen belangstelling meer. De vereniging vergrijsde.

 

Maatschappelijk activeringswerk stond onder druk doordat de overheid de subsidies afbouwde. In 1995 kondigde staatssecretaris van VWS, Erica Terpstra, haar voornemen aan om de subsidie op het maatschappelijk activeringswerk helemaal te beëindigen. Hiermee kwam een einde aan de jarenlange subsidiëring van landelijke voorzieningen op dit terrein. Humanitas moest voortaan de eigen broek kunnen ophouden.