Home-Start

Gezinshulp naar Brits voorbeeld

Humanitas liet zich ook graag inspireren door initiatieven van anderen. In 1995 bracht een delegatie een werkbezoek aan Engeland waar werd gewerkt met Home-Start: vrijwillige opvoedingsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen, die in de problemen zaten.

In Engeland bestond Home-Start op dat moment al twintig jaar en het had zich uitgebreid bewezen. Het was daar opgezet als een aparte zelfstandige organisatie. In Nederland was het beleid er juist op gericht om aan te sluiten bij bestaande organisaties - zoals Humanitas.

De kracht van vrijwilligers

Vooral de vorm sprak Humanitas aan: laagdrempelige hulpverlening door vrijwilligers met respect voor de hulpvrager die zelf verantwoordelijk blijft. In trainingen werd dit 'op de handen zitten' genoemd. Home-Start sloot ook mooi aan bij de innovatie van de jeugdzorg, zoals vroegtijdige hulp in de eigen vertrouwde omgeving.

Tegenwoordig biedt Humanitas ook ondersteuning aan gezinnen met kinderen met minimaal één kind van 7 tot 14 jaar, Home-Start+ genaamd.