1996-2005

Bezuinigingen en toch kansen zien

Overheidssubsidies kwamen steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd werd de roep om vrijwilligerswerk belangrijker. Humanitas zag kansen in sociaal ondernemerschap.