Hospice

Sterven in een huiselijke omgeving

In 1999 opende aan de rand van het stadscentrum het Gasthuis Groningen zijn deuren. Dit is een plek waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn hun laatste dagen kunnen doorbrengen.

In het Gasthuis Groningen krijgen ze 24 uur per dag warmte, liefde en aandacht van hun naasten en vrijwilligers van Humanitas. Medische zorg krijgt hij van de huisarts en lichamelijke verzorging van een thuiszorgorganisatie.

Afscheidsrituelen

In de hal staat een grote stompkaars. Als deze brandt, is er zojuist iemand overleden. Het is een van de rituelen die vrijwilligers helpen om met de gebeurtenis om te gaan. Een ander ritueel is dat vrijwilligers in de gang staan om afscheid te nemen als een gast in zijn kist naar buiten gaat.

Eens in het jaar organiseren de vrijwilligers in het bijzijn van nabestaanden een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden die dat jaar zijn overleden.