2006-nu

Participatie-samenleving

In de afgelopen tien jaar maakte Humanitas een enorme groei door, mede door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 en de opvolger daarvan in 2015. Steeds meer mensen deden een beroep op de hulp van een vrijwilliger, vaak omdat ze na of naast een hulpverleningstraject extra steun nodig hadden.

Door de Wmo is de samenwerking met gemeenten en andere organisaties in de zorg en welzijn nog hechter geworden. Humanitas vormt meer en meer een onderdeel van het netwerk van voorzieningen en hulpmogelijkheden. Tot op de dag van vandaag staat Humanitas midden in een samenleving waarin iedereen moet kunnen meedoen.